6133505852571648 SiniShop x MeanKittyBeauty CPRuy0882 細細粒超靚肽金髮晶水晶 Quartz Rutilated Golden 吊墜 終於下定決心, 暫時決定了最後陪伴大家到中西曆情人節就圓滿功成身退, 如果因其他突發原因提早退休到時再跟大家公佈, 所以現在開始進行清貨大減價, 多謝大家多年來的支持, 希望大家最後時機選購到最高能量的水晶, 我們會祝福大家的. 謝謝🥰🤗🥰🤗🥰🤗 原價 : $3,200- 退休感謝指定貨品大優惠 : $480- 優惠 Product #: meankitty-CPRuy0882 細細粒超靚肽金髮晶水晶 Quartz Rutilated Golden 吊墜 2023-01-18 Regular price: $HKD$480.0 Available from: SiniShop x MeanKittyBeautyIn stock