5065139359055872 SiniShop x MeanKittyBeauty 自家製秘魯聖木有機蜂蠟能量蠟燭 #可能係全世界最好嘅秘魯聖木蠟燭 ☆☆☆ 如果喜歡秘魯聖木香味的朋友請注意! 這個能量蠟燭會瞬間炸爆屋企甚至走廊都散發住濃濃的秘魯聖木味道 ☆☆☆ 為咗滿足大家嘅需求, 昨天晚上又密密手製作了一批 328秘魯聖木蠟燭, 今天一開舖又已經賣了一個, 今天個客人分享用咗秘魯聖木、乳香、鼠尾草這些產品之後真係好運咗好多 Product #: meankitty-自家製秘魯聖木有機蜂蠟能量蠟燭 2022-11-27 Regular price: $HKD$480.0 Available from: SiniShop x MeanKittyBeautyIn stock